Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

Începând cu data de 2 APRILIE 2018, la Secția Consulară a Ambasadei României la Viena, TOATE SERVICIILE SE PRESTEAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE.

 

Programările se fac numai la Ghișeul Consular Online: www.econsulat.ro

 

  • Pentru obţinerea acestui paşaport este necesar ca ambii părinţi şi minorul să fie de faţă. Excepţii de la această regulă sunt prezentate la punctul 6 de mai jos.

 

Va trebui să depuneţi PERSONAL la sediul Secţiei Consulare, următoarele documente în ORIGINAL şi COPIE:

1) meldezettel-ul minorului (sau Aufenthaltsbescheinigung,  Anmeldebescheinigung, Meldebescheinigung, Lichtbildausweis). Nu este necesară traducerea acestui document.

2) certificatul de naştere al minorului (act emis de Oficiul de Stare Civilă din România, în care este menţionat CNP-ul). În cazul în care copilul este nou născut şi dispune doar de un certificat de naştere austriac, va trebui ca mai întâi să obţineţi unul românesc (link), printr-o cerere adresată secţiei consulare.

3) cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani. În cazul în care minorul peste 14 ani nu deţine o carte de identitate, el NU va putea solicita acest tip de paşaport. Una din soluţii ar fi ca acest minor să solicite un paşaport cu domiciliul în străinătate, dacă îndeplineşte condiţiile (link).

 4) actele de identitate ale părinţilor (cărţi de identitate sau / şi paşapoarte).

5) certificatul de căsătorie al părinţilor. În situaţia căsătoriilor încheiate în Austria, este necesar ca mai întâi să efectuaţi la secţia consulară transcrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile austriece, adică să obţineţi un certificat de căsătorie românesc (link).

6) În cazul în care unul din părinţi lipseşte va trebui să prezentaţi, în original, unul din următoarele documente:

- o declaraţie din partea părintelui care lipseşte dată în faţa unui notar din România sau dată la una din misiunile României din străinătate, inclusiv Austria, în care să menţioneze că este de acord cu eliberarea paşaportului cu domiciliul în România.

- o sentinţă de divorţ/încredinţare minor, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de un tribunal românesc, în original, în care să fie menţionat faptul că minorul este încredinţat părintelui prezent la ghişeu. Pentru sentinţele de divorţ/încredinţare minor pronunţate în străinătate este necesară recunoaşterea acestora de către un tribunal din România.

-  certificatul de deces al părintelui care lipseşte (dacă este cazul).

Notă : dacă părintele decedat a fost cetăţean străin se va depune la dosar certificatul de deces internaţional sau certificatul de deces însoţit de o traducere în limba română efectuată la un traducător autorizat.  

7) paşaportul vechi al minorului, dacă este cazul. În cazul furtului vechiului paşaport, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie austriece, împreună cu traducerea acesteia efectuată de un traducător autorizat. În cazul distrugerii paşaportului, se vor prezenta elemente ale paşaportului distrus/deteriorat, care să permită identificarea documentului.

PROCEDURA:

Timpii de aşteptare vor diferi în funcţie de numărul de petenţi prezenţi, cererile putând fi preluate până la ora 14.30. La Secţia Consulară a Ambasadei României la Viena cererile sunt primite în ordine cronologică, pe bază de programare obţinută prin portalul www.econsulat.ro la care petenţii îşi pot programa singuri data/ora prezentării la ghişeu. Pentru a evita timpii de aşteptare, vă rugăm să vă programaţi pe portalul www.econsulat.ro, urmând procedura prezentată la pagina https://viena.mae.ro/node/1065.

În momentul depunerii actelor este necesar să plătiţi contravaloarea serviciului consular: 59 euro. La înmânarea banilor, funcţionarul consular vă va elibera obligatoriu o chitanţă.

Cererea de eliberare a paşaportului se emite automat la ghişeu, odată cu depunerea documentelor şi preluarea datelor biometrice (fotografie de tip paşaport, amprente digitale, semnătură). Vă rugăm să nu solicitaţi funcţionarului consular, în avans, formulare de completat, pentru că ele nu vă pot fi înmânate decât după ce cererea dvs. a început să fie procesată.

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.

Timpul de procesare a cererii la ghişeu este de 20 sau 30 de minute. În rare cazuri, timpul se poate prelungi şi la o oră. Cererea dvs. este procesată de funcţionarul consular cât timp dvs. vă aflaţi la ghişeu şi este trimisă on-line, în aceeaşi zi, la Serviciul de Paşapoarte din România. Ulterior, Ministerul de Interne va fabrica paşaportul în ţară (conţine un cip electronic care poate fi realizat doar aici) şi este trimis la Secţia Consulară unde ajunge după 4 sau 5 săptămâni de la momentul depunerii cererii. În rare cazuri, această perioadă se poate prelungi până la 90 de zile. Paşaportul poate fi ridicat şi din ţară, de la Serviciul de Paşapoarte din judeţul în care locuiţi, însă trebuie să menţionaţi acest aspect funcţionarului consular în momentul în care depuneţi cererea.

Valabilitatea acestui paşaport este de 3, pentru minorii de până la 12 ani sau de 5 ani, pentru minorii cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani.

Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat copilul prin sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, după caz, reprezentantul legal al minorului. În cazul în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este stabilit de comun acord de aceştia la ghişeu sau, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată.

Cum intru în posesia paşaportului?

După 5 săptămâni de la depunerea actelor, paşaportul dvs. ar trebui să fi fost deja trimis din ţară, de la Serviciul Paşapoarte, şi să se afle la Secţia Consulară din Viena. Pentru a verifica dacă noul dvs. paşaport a sosit la Secţia Consulară, vă rugăm să urmaţi paşii de mai jos:

 - Accesaţi link-ul: viena.mae.ro/cauta-pasaport (link). 

- Introduceti în spatiul disponibil Codul Numeric Personal şi prima literă a numelui de familie.  Exemplu: 1541210345611A

- Daca paşaportul dumneavoastră a sosit şi este disponibil pentru ridicare o să apară pe monitor mesajul: „Documentul este disponibil pentru ridicare”.

- Dacă paşaportul dumneavoastră nu a sosit, va fi afişat mesajul: „Documentul căutat nu este disponibil”.

Pentru a intra în posesia paşaportului, va trebui să vă prezentaţi personal la Secţia Consulară, să vă identificaţi cu un document de identitate valabil, să demonstraţi că sunteţi părintele minorului (ex: cu certificatul său de naştere) şi să prezentaţi vechiul paşaport al minorului (dacă a avut). Nu este necesară şi prezenţa copilului. Prezentarea vechiului paşaport (dacă există) este obligatorie.

Dacă după 5 săptămâni constataţi că paşaportul nu apare pe pagina de web ca fiind disponibil pentru ridicare, vă rugăm să contactaţi Ambasada României la Viena la email-ul (viena.consul@mae.ro) şi să semnalaţi acest aspect funcţionarului consular (trebuie furnizat un CNP şi un număr de telefon la care să puteţi fi contactat). Acesta va verifica şi vă va comunica motivele pentru care paşaportul dvs. nu a ajuns încă la Ambasadă.

 

În prim plan

Prelungirea înregistrării la alegerile pentru Președintele României până la 15 septembrie

13.09.2019

Vă informăm că perioada de înregistrare pentru alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la…

Cooperare româno-austriacă în domeniul politicii pentru dezvoltare

13.09.2019

Cătălin Harnagea, directorul general al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a avut…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

14.08.2019

Vă informăm că în zilele de 15 și 16 august 2019, Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. Pentru …

Alegeri pentru Președintele României

07.08.2019

Revenim cu noi precizări și detalii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor …