Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Căsătoria la ambasadă

 

Atenţie! Autorităţile austriece nu acceptă căsătoria încheiată la Secţiile Consulare (aşa numita căsătorie consulară).  Persoanele care doresc să încheie o căsătorie în Austria trebuie să se adreseze direct Primăriei- Standesamtului unde va avea loc ceremonia pentru a obţine lista actelor necesare. Cu titlu general, oficiile de stare civilă din Austria solicită următoarele acte la încheierea căsătoriei: acte de identitate valabile, certificat de celibat românesc (anexa 9), declaraţie de celibat dată pe propria răspundere dată în faţa consulului (serviciu oferit gratuit), certificat de naştere internaţional şi documente de stare civilă româneşti. Certificatul de celibat românesc (anexa 9) se solicită personal sau prin împuternicit, cu procură specială, la Primăria de domiciliu (sau ultimul domiciliu) din România.
 
 
INFORMAŢII GENERALE
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţenii români numai dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi. Întrucât statul austriac nu acceptă căsătoria consulară, vă prezentăm mai jos informaţiile necesare realizării căsătoriei la ambasadă doar cu titlu informativ (ele nu se aplică pe spaţiul Austria).
Potrivit art. 41 alin. (2) din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, „declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primaria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei”. Prin urmare, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot fi încheiate căsătorii între cetăţeni români daca cel puţin unul dintre soţi are domiciliul în circumscripţia consulară a oficiului consular.
Căsătoria se încheie de către consul la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră.
Documente necesare:
- cerere de efectuare a serviciului consular;
- declaraţie de căsătorie (se dă de viitorii soţi, în scris, în faţa consulului, la misiunea diplomatică sau oficiul consular);
- paşapoartele sau actele de identitate pe baza cărora se poate stabili cu certitudine identitatea viitorilor soţi;
- certificatele de naştere, în original şi in copie;
- certificatele medicale privind starea sănătăţii viitorilor soţi, în original, a căror valabilitate este de 14 zile de la data emiterii;
- adeverinţele privind statutul civil actual al viitorilor soţi (dovezile de celibat) eliberate de oficiile de stare civilă unde au fost înregistrate naşterile acestora;
- dovada domiciliului în ţara de reşedinţă.
Începand cu data de 01.10.2011 au devenit aplicabile prevederile noului Cod Civil în materia regimului matrimonial.
Astfel, înainte de încheierea căsătoriei se va stabili legea care guvernează regimul matrimonial, potrivit dispoziţiilor art. 2590 din Codul Civil, care lasă la latitudinea viitorilor soţi această optiune.
Viitorii soţi încheie în faţa consulului o convenţie de alegere a legii aplicabile, in formă autentică.
Conform alin. 2 al art. 2590 din Codul Civil, ei pot alege:
a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei îşi are reşedinţa obişnuită la data alegerii;
b) legea statului a cărui cetăţenie o are oricare dintre ei la data alegerii;
c) legea statului unde îşi stabilesc prima reşedinţă obişnuita comună dupa încheierea căsătoriei.”
Dacă legea aleasă este legea română, se aplică prevederile art. 312, alin. 1, din Codul Civil, conform cărora „viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial:
comunitatea legală: bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţlor;.
separaţia de bunuri: (se poate adopta numai prin încheierea unei convenţii matrimoniale in formă autentică notarială) fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată;
comunitatea convenţională: se aplică atunci când, prin convenţie matrimonială, soţii derogă de la dispoziţiile privind regimul comunităţii legale, fără a adopta însă regimul separatiei de bunuri.
Opţiunea exprimată se consemnează în declaraţia de căsătorie.
În cazul în care se optează pentru separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională, forma pe care trebuie sa o îmbrace aceasta opţiune este convenţia matrimonială autentificată notarial.
Nerespectarea formei autentice atrage sancţiunea nulităţii absolute.
Convenţia matrimonială va fi încheiată în prealabil în faţa unui notar public din România şi prezentată la Ambasadă, caz în care va fi acceptată ca atare.
Serviciul consular este oferit gratuit.

În prim plan

Prelungirea înregistrării la alegerile pentru Președintele României până la 15 septembrie

13.09.2019

Vă informăm că perioada de înregistrare pentru alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la…

Cooperare româno-austriacă în domeniul politicii pentru dezvoltare

13.09.2019

Cătălin Harnagea, directorul general al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a avut…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

14.08.2019

Vă informăm că în zilele de 15 și 16 august 2019, Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. Pentru …

Alegeri pentru Președintele României

07.08.2019

Revenim cu noi precizări și detalii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor …