Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Acordarea cetăţeniei române

Începând cu data de 2 APRILIE 2018, la Secția Consulară a Ambasadei României la Viena, TOATE SERVICIILE SE PRESTEAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE.

 

Programările se fac numai la Ghișeul Consular Online: www.econsulat.ro

 

 

Conform art. 4 din Legea 21/1991, cetăţenia română se dobândeşte prin:
a. naştere;
b. adopţie;
c. acordarea la cerere.

Acordarea cetăţeniei române la cerere

Pentru acordarea cetăţeniei române la cerere, Legea Nr. 21/1991 privind cetăţenia română, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează trei situaţii:

  1. pentru persoane fără cetăţenie (apatrizi) de origine straină sau pentru cetăţeni străini (Art. 8);
  2. pentru foştii cetăţeni români care au pierdut această cetăţenie la cererea lor (Art. 10 aliliatul 1);
  3. pentru foştii cetăţeni români cărora le-a fost ridicată cetăţenia pentru motive neimputabile lor (nu este cazul pentru cetăţenii israelieni) şi pentru urmaşii de gr. I şi II (art. 10 indice 1 din lege).

Pentru obţinerea cetăţeniei române, la cerere, de către cetăţeanul străin şi de către apatridul de origine străină, condiţiile prevăzute de Art. 8 sunt următoarele:

  • s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;
  • dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
  • a împlinit vârsta de 18 ani;
  • are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;
  • este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
  • cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
  • cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional;

Termenele prevăzute la litera (a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional ori a investit în România sume care depăşesc 500.000 euro.

Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la litera (a).

Cererile şi documentaţia aferentă se depun la Ministerul Justiţiei, Comisia pentru Probleme de Cetăţenie la Bucureşti.

Precizări:

Investiţiile de peste 500.000 Euro/USD au ca efect doar posibilitatea reducerii la jumătate a termenelor prevăzute de lege şi nu acordarea de drept a cetăţeniei române.

Conform legii române, părintele care solicită cetăţenia română poate solicita această cetăţenie şi pentru copiii minori (sub 18 ani). În asemenea cazuri, este necesar acordul celuilalt părinte (cetăţean străin) precum şi o declaraţie/cerere din partea minorului care are 14 ani împliniţi.

În prim plan

Prelungirea înregistrării la alegerile pentru Președintele României până la 15 septembrie

13.09.2019

Vă informăm că perioada de înregistrare pentru alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la…

Cooperare româno-austriacă în domeniul politicii pentru dezvoltare

13.09.2019

Cătălin Harnagea, directorul general al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a avut…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

14.08.2019

Vă informăm că în zilele de 15 și 16 august 2019, Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. Pentru …

Alegeri pentru Președintele României

07.08.2019

Revenim cu noi precizări și detalii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor …