Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Acordarea cetăţeniei române

Conform art. 4 din Legea 21/1991, cetăţenia română se dobândeşte prin:
a. naştere;
b. adopţie;
c. acordarea la cerere.

Acordarea cetăţeniei române la cerere

Pentru acordarea cetăţeniei române la cerere, Legea Nr. 21/1991 privind cetăţenia română, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează trei situaţii:

  1. pentru persoane fără cetăţenie (apatrizi) de origine straină sau pentru cetăţeni străini (Art. 8);
  2. pentru foştii cetăţeni români care au pierdut această cetăţenie la cererea lor (Art. 10 aliliatul 1);
  3. pentru foştii cetăţeni români cărora le-a fost ridicată cetăţenia pentru motive neimputabile lor (nu este cazul pentru cetăţenii israelieni) şi pentru urmaşii de gr. I şi II (art. 10 indice 1 din lege).

Pentru obţinerea cetăţeniei române, la cerere, de către cetăţeanul străin şi de către apatridul de origine străină, condiţiile prevăzute de Art. 8 sunt următoarele:

  • s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;
  • dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
  • a împlinit vârsta de 18 ani;
  • are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;
  • este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
  • cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
  • cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional;

Termenele prevăzute la litera (a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional ori a investit în România sume care depăşesc 500.000 euro.

Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la litera (a).

Cererile şi documentaţia aferentă se depun la Ministerul Justiţiei, Comisia pentru Probleme de Cetăţenie la Bucureşti.

Precizări:

Investiţiile de peste 500.000 Euro/USD au ca efect doar posibilitatea reducerii la jumătate a termenelor prevăzute de lege şi nu acordarea de drept a cetăţeniei române.

Conform legii române, părintele care solicită cetăţenia română poate solicita această cetăţenie şi pentru copiii minori (sub 18 ani). În asemenea cazuri, este necesar acordul celuilalt părinte (cetăţean străin) precum şi o declaraţie/cerere din partea minorului care are 14 ani împliniţi.

Delegația României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics a vizitat ambasada

16.03.2017

La 15 martie, ambasada a fost gazda delegației României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics, care vor…

Romanian Highlights @ LET’S CEE Film Festival 2017

10.03.2017

Cea de-a cincea ediţie a festivalului internaţional LET’S CEE Film Festival se desfăşoară la Viena în…

Expoziție Alma Redlinger la Galeria ICR Viena

02.03.2017

Institutul Cultural Român de la Viena prezintă în perioada 8 martie – 7 aprilie a.c. expoziția „Fata cu evantai …

Méditation Hébraïque - Concert cu Andrei Kivu și Mara Dobresco

21.02.2017

Ambasada României în Republica Austria a invitat la 20 februarie la un concert de muzică clasică „Méditation…