Înscriere acte de stare civilă emise de…

Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate

 

I. Efectuarea menţiunii de divorţ, în cazul căsătoriilor încheiate sau recunoscute în România şi desfăcute printr-o hotărâre de divorţ pronunţată în Austria

Pentru efectuarea menţiunii de divorţ este necesar să fie prezentate următoarele acte:
1.Cerere tip; 2 exemplare ; se obţine la Secţia Consulară;
2.Hotărârea de divorţ în original + 2 fotocopii;
3.Traducerea  autorizată şi legalizată în limba română a hotărârii de divorţ austriece (integrală) efectuată fie la un traducător austriac autorizat şi legalizată la notarul sau tribunalul austriac, fie la un traducător din România:
4.Declaraţie pe proprie răspundere privind numele purtat după divorţ; formular tip, se obţine la consulat;
5.Certificatul de naştere românesc, în original + 2 fotocopii; 
6.Certificatul de casatorie românesc, în original + 2 fotocopii; 
7.Paşaportul românesc (obligatoriu) şi paşaportul străin (dacă este cazul) + 2 fotocopii;
8.In cazul divortului intre doi cetateni romani este obligatorie şi declaratia celuilalt sot in cazul mentinerii numelui din timpul casatoriei 
9. Dovada şederii în Austria sub forma unui Meldezettel sau Aufenthaltsbescheinigung.

 

 

II. Efectuarea menţiunii de divorţ, în cazul căsătoriilor încheiate în Austria şi desfăcute printr-o hotărâre de divorţ pronunţată în Austria
   

Pentru efectuarea menţiunii de divorţ, în acest caz, este necesar să fie prezentate actele indicate la punctul I., de mai sus (excepţie subpunctul 6.), alături de care şi următoarele:
1. Certificatul de căsătorie austriac, în original+ 2 fotocopii;  
2. Traducerea autorizată şi legalizată în limba română a certificatului de căsătorie austriac efectuată fie la un traducător austriac autorizat şi legalizată la notarul sau tribunalul austriac, fie la un traducător din România. 

 
        
3.    Precizări:
 
a)    Prezenţa personală la consulat pentru depunerea cererii este obligatorie.
b)    Formularele se semnează numai în faţa consulului.
c)    Serviciul consular este gratuit.  
e)    Dacă numele şi prenumele din actul de identitate nu sunt identice cu cele din actele de stare civilă (au survenit modificări chiar şi cu o literă), se va efectua şi o înregistrare a menţiunii de schimbare nume/prenume (informaţii separat).
g)    Durata de procesare în ţară este de circa 3-4 luni.

 

Delegația României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics a vizitat ambasada

16.03.2017

La 15 martie, ambasada a fost gazda delegației României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics, care vor…

Romanian Highlights @ LET’S CEE Film Festival 2017

10.03.2017

Cea de-a cincea ediţie a festivalului internaţional LET’S CEE Film Festival se desfăşoară la Viena în…

Expoziție Alma Redlinger la Galeria ICR Viena

02.03.2017

Institutul Cultural Român de la Viena prezintă în perioada 8 martie – 7 aprilie a.c. expoziția „Fata cu evantai …

Méditation Hébraïque - Concert cu Andrei Kivu și Mara Dobresco

21.02.2017

Ambasada României în Republica Austria a invitat la 20 februarie la un concert de muzică clasică „Méditation…