Înscriere acte de stare civilă emise de…

Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate

Începând cu data de 2 APRILIE 2018, la Secția Consulară a Ambasadei României la Viena, TOATE SERVICIILE SE PRESTEAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE.

 

Programările se fac numai la Ghișeul Consular Online: www.econsulat.ro

 

Cetăţenii români care divorţează în străinătate au obligaţia să înregistreze divorţul străin în registrele de stare civilă româneşti şi să obţină din ţară o dovadă în acest sens (o adeverinţă de stare civilă sau menţiuni pe marginea certificatului de naştere sau a celui de căsătorie sau o hotărâre judecătorească românească prin care este recunoscută hotărârea de divorţ străină). Inscrierea mentiunilor se poate solicita direct in Romania, la primaria care are in pastrare actele de stare civila ale solicitantului, in nume propriu sau printr-un mandatar imputernicit cu procura speciala. Dacă nu vă puteţi deplasa în ţară, aveţi posibilitatea să depuneţi la Secţia Consulară, personal, o cerere de efectuare a menţiunii de divorţ.

Cererea de înscriere a divorțului se depune la ghişeul Secţiei Consulare, iar actele cu înscrierea divorțului sunt emise în România şi vor putea fi ridicate de la Secţie în aproximativ 90 zile calendaristice. 

A. Efectuarea menţiunii de divorţ pe marginea actului de stare civilă, în cazul căsătoriilor încheiate sau recunoscute în România şi desfăcute printr-o hotărâre de divorţ pronunţată în Austria

Pentru efectuarea menţiunii de divorţ pe marginea actului de stare civilă (de naştere sau de căsătorie) şi obţinerea prin intermediul Secţiei Consulare a actului doveditor aferent este necesar să fie prezentate la ghişeu următoarele acte in ORIGINAL şi COPIE

1.Dovada şederii în Austria sub forma unui Meldezettel sau Aufenthaltsbescheinigung;
2.Hotărârea de divorţ austriacă rămasă definitivă cu semnătura şi ştampila judecătorului (Atenţie: Nu este acceptată semnătura electronică!);
3.Traducerea autorizată şi legalizată în limba română a hotărârii de divorţ austriece (integrală) efectuată fie la un traducător austriac autorizat şi legalizată la notarul sau tribunalul austriac, fie la un traducător din România:
4.Declaraţie pe proprie răspundere privind numele purtat după divorţ (se obţine la consulat);
5.Certificatul de naştere românesc
6.Certificatul de casatorie românesc;
7.Paşaportul românesc sau cartea de identitate românească;
8.In cazul în care soţul care se prezintă la ghişeu doreşte să păstreze numele de familie al celuilalt soţ cetăţean român este necesar ca acesta din urmă să dea o declaraţie de acord ori în faţa consulului, ori a unui notar român (Atenţie: nu este acceptată declaraţia dată în faţa notarului austriac).

9. Divorţurile anterioare, dacă este cazul, din care să reiasă numele purtat după divorţ.  

 

B. Efectuarea menţiunii de divorţ, în cazul căsătoriilor încheiate în Austria, neînregistrate în România şi desfăcute printr-o hotărâre de divorţ pronunţată în Austria

   

Pentru efectuarea menţiunii de divorţ, în acest caz particular, este necesar să fie prezentate în ORIGINAL şi COPIE pe lângă actele indicate la punctul "A" (de mai sus), excepţie subpunctul 6, şi următoarele:
1. Certificatul de căsătorie austriac;  
2. Traducerea autorizată şi legalizată în limba română a certificatului de căsătorie austriac efectuată fie la un traducător austriac autorizat şi legalizată la notarul sau tribunalul austriac, fie la un traducător din România. Atenţie: In cazul prezentarii Certificatului international de căsătorie (multilingv), denumit ´´Auszug aus dem Heiratsantrag´´, NU mai este necesara traducerea documentului.

 
        
3.Precizări importante:
 
a)    Prezenţa personală la consulat pentru depunerea cererii este obligatorie.
b)    Formularele se semnează numai în faţa consulului.
c)    Serviciul consular este gratuit.  
e)    Dacă numele şi prenumele din actul de identitate nu sunt identice cu cele din actele de stare civilă (au survenit modificări chiar şi cu o literă), se va efectua şi o înregistrare a menţiunii de schimbare nume/prenume (informaţii separat prezentate la pagina https://viena.mae.ro/node/510).
g)    

 

În prim plan

Prelungirea înregistrării la alegerile pentru Președintele României până la 15 septembrie

13.09.2019

Vă informăm că perioada de înregistrare pentru alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la…

Cooperare româno-austriacă în domeniul politicii pentru dezvoltare

13.09.2019

Cătălin Harnagea, directorul general al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a avut…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

14.08.2019

Vă informăm că în zilele de 15 și 16 august 2019, Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. Pentru …

Alegeri pentru Președintele României

07.08.2019

Revenim cu noi precizări și detalii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor …