Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

 

Procura specială este un act de mandat, prin care o persoană împuterniceşte o altă persoană să efectueze o procedură în numele său. Prin consulat sunt permise numai întocmirea de procuri care să producă efecte pe teritoriul României. Nu sunt permise întocmiri de procuri pentru a fi utilizate în faţa autorităţilor austriece sau ale altor state. Pentru aceste cazuri vă stau la dispoziţie birourile notarilor publici locali din Austria.
Pentru autentificarea la consulat a unei procuri speciale trebuie să deţineţi un act de identitate/paşaport valabil (român sau străin), să vă prezentaţi personal, în zilele de program cu publicul şi să aveţi datele personale ale persoanei din România pe care doriţi să o împuterniciţi/mandataţi (numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, numărul şi seria paşaportului, buletinului sau cărţii de identitate, codul numeric personal). Semnarea procurii se face numai în faţa consulului.
 
În cazuri mai deosebite, când se cer formulate texte de mandat mai complexe (de regulă cerute de avocaţi sau notari din România), recomandăm să aduceţi aceste texte gata redactate in format electronic pentru o procesare mai facilă şi mai rapidă.
Serviciul consular este oferit gratuit.
Procurile de pensie au o valabilitate de 18 luni de la întocmirea lor.
Conform noilor reglementări în materie, începând cu 01.01.2013 actele notariale (procuri şi declaraţii de revocare a acestora, declaraţii de opţiuni succesorale şi de revocare a acestora) sunt supuse obligativităţii înscrierii în Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Procurilor şi Revocărilor acestora. Prin urmare, începând cu această dată, taxa consulară a unei procuri autentificate este de 3 euro reprezentând taxa de înscriere în Registrul Naţional. Noile reglementări prevăd totodată şi posibilitatea verificării/interogării în Registrele Naţionale Notariale de către cetăţeni persoane fizice/juridice a autenticităţii procurilor autentificate de către un notar public din ţară.
 

 Tipuri comune de procuri: de pensie, de solicitare şi eliberare carte de identitate, de încheiere contracte de vânzare-cumpărare în România, de solicitare şi ridicare certificate de stare civilă sau acte extrajudiciare, etc.

 
 
Declaraţia este actul de voinţă al persoanei, care doreşte înregistrarea acestui fapt în mod oficial, în general pentru a fi prezentat altor autorităţi, care să ia la cunoştinţă de actul de voinţă în lipsa persoanei în cauză.
Autentificarea unei declaraţii se face prin prezentarea personală şi semnarea acesteia în faţa consulului (în cadrul programului cu publicul), identificarea făcându-se cu act de identitate/paşaport valabil.
Serviciul consular este oferit gratuit..
Tipuri comune de declaraţii: de celibat, de locuinţă actuală, de însoţire minor, de consimţire părinte emitere paşaport minor, etc.
 
NOTĂ: În anumite cazuri este necesară şi prezentarea unor documente suplimentare, cum ar fi: pentru declaraţie de celibat (toate actele româneşti care definesc starea civilă actuală) sau declaraţia de locuinţă în Austria pentru persoane cu domiciliul în România (adeverinţa de la autorităţile locale din Austria de evidenţa populaţiei).

Delegația României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics a vizitat ambasada

16.03.2017

La 15 martie, ambasada a fost gazda delegației României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics, care vor…

Romanian Highlights @ LET’S CEE Film Festival 2017

10.03.2017

Cea de-a cincea ediţie a festivalului internaţional LET’S CEE Film Festival se desfăşoară la Viena în…

Expoziție Alma Redlinger la Galeria ICR Viena

02.03.2017

Institutul Cultural Român de la Viena prezintă în perioada 8 martie – 7 aprilie a.c. expoziția „Fata cu evantai …

Méditation Hébraïque - Concert cu Andrei Kivu și Mara Dobresco

21.02.2017

Ambasada României în Republica Austria a invitat la 20 februarie la un concert de muzică clasică „Méditation…