Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

Începând cu data de 2 APRILIE 2018, la Secția Consulară a Ambasadei României la Viena, TOATE SERVICIILE SE PRESTEAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE.

 

Programările se fac numai la Ghișeul Consular Online: www.econsulat.ro

 

A. Procura specială

Este un act de mandat, prin care o persoană împuterniceşte o altă persoană să efectueze o procedură în numele său. Prin consulat sunt permise numai întocmirea de procuri care să producă efecte pe teritoriul României. Nu sunt permise întocmiri de procuri pentru a fi utilizate în faţa autorităţilor austriece sau ale altor state. Pentru aceste cazuri vă stau la dispoziţie birourile notarilor publici locali din Austria. Tipuri comune de procuri: de pensie, de solicitare şi eliberare carte de identitate, de încheiere contracte de vânzare-cumpărare în România, de solicitare şi ridicare certificate de stare civilă sau acte extrajudiciare, etc.

Pentru autentificarea la consulat a unei procuri speciale trebuie să deţineţi un act de identitate/paşaport valabil (român sau străin), să vă prezentaţi personal, în zilele de program cu publicul şi să aveţi datele personale ale persoanei din România pe care doriţi să o împuterniciţi/mandataţi (numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, numărul şi seria paşaportului, buletinului sau cărţii de identitate, codul numeric personal). Semnarea procurii se face numai în faţa consulului şi de aceea trebuie să vă prezentaţi personal la ghişeu.

În cazuri mai deosebite, când se cer formulate texte de mandat mai complexe (de regulă cerute de avocaţi sau notari din România), vă recomandăm să încărcaţi textele respective în format word, pe portalul www.econsulat.ro, în momentul în care vă faceţi programarea. 

Serviciul consular este oferit gratuit. Anumite tipuri de procuri costă 3 euro (taxa de înscriere în Registrul Naţional de Evidenţă a Procurilor şi Revocărilor). 

Procurile originale se trimit personal în România​ de către fiecare petent (nu de către Secţia Consulară). 

 

Specificităţi: 

Procurile pentru pensie : Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor formulate de cetăţenii romani cu domiciliul in străinătate sau a foştilor cetăţeni români, în legătură cu valorificarea drepturilor de pensie cuvenite în România, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 267/2003, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 424/17.06.2003, potrivit căreia:
- ambasadele şi oficiile consulare ale României au dreptul să elibereze procurile necesare atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru persoanele de origine română, care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid;
- eliberarea şi autentificarea procurilor speciale întocmite potrivit art.90 alin.(2) din Legea nr.19/2000, sunt scutite de plata taxelor consulare. Reamintim că, potrivit Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 516/29.11.2002, publicat in Monitorul Oficial nr. 886/09.12.2002, „procura specială este valabilă 18 luni”.

Procurile pentru vânzare imobil: Pentru eliberarea acestei procuri, petentul va trebui să prezinte la ghişeu dovada dreptului de proprietate. 

Conform noilor reglementări în materie, începând cu 01.01.2013 actele notariale (procuri şi declaraţii de revocare a acestora, declaraţii de opţiuni succesorale şi de revocare a acestora) sunt supuse obligativităţii înscrierii în Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Procurilor şi Revocărilor acestora. Prin urmare, începând cu această dată, taxa consulară a unei procuri autentificate este de 3 euro reprezentând taxa de înscriere în Registrul Naţional. Noile reglementări prevăd totodată şi posibilitatea verificării/interogării în Registrele Naţionale Notariale de către cetăţeni persoane fizice/juridice a autenticităţii procurilor autentificate de către un notar public din ţară.

 

B. Declaraţia
 
Este actul de voinţă al persoanei, care doreşte înregistrarea acestui fapt în mod oficial, în general pentru a fi prezentat altor autorităţi, care să ia la cunoştinţă de actul de voinţă în lipsa persoanei în cauză.
Autentificarea unei declaraţii se face prin prezentarea personală şi semnarea acesteia în faţa consulului, identificarea făcându-se cu act de identitate/paşaport valabil.
Serviciul consular este oferit gratuit..
Tipuri comune de declaraţii: de celibat, de luare în spaţiu, de locuinţă actuală, de însoţire minor, de consimţământ, specimen de semnătură, etc.
 

Specificităţi:

Declaraţiile de celibat: Doriţi să vă căsătoriţi în Austria şi starea civilă austriacă v-a solicitat o declaraţie de celibat? Atunci trebuie să vă prezentaţi la Secţia Consulară cu paşaportul/cartea de identitate valabile şi, în cazul în care aţi mai fost căsătorit/ă, cu actele din care să rezulte că nu mai sunteţi căsătorit/ă (hotărâre de divorţ pronunţată de un tribunal din România, hotărâre de divorţ pronunţată în străinătate şi traducerea actului în limba română la un traducător autorizat, act de naştere cu menţiunea divorţului/decesului, certificat de deces emis de autorităţile române, certificat de deces emis de autorităţi străină tradus în limba română la un traducător autorizat). Este necesară prezentarea unei copii a actului de identitate al viitorului soţ/soţii.

Declaraţia de luat în spaţiu: Pentru a obţine acest document, petentul trebuie să prezinte la ghişeu dovada dreptului de proprietate (ex: contractul de vânzare - cumpărare, act de donaţie, certificatul de moştenitor, etc)

Declaraţiile de acceptare a succesiunii sau declaraţieile de renunţare la succesiune: Pentru a obţine acest document, petentul trebuie să prezinte la ghişeu​ certificatul de deces al defunctului după care se face succesiunea.

 

În prim plan

Prelungirea înregistrării la alegerile pentru Președintele României până la 15 septembrie

13.09.2019

Vă informăm că perioada de înregistrare pentru alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la…

Cooperare româno-austriacă în domeniul politicii pentru dezvoltare

13.09.2019

Cătălin Harnagea, directorul general al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a avut…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

14.08.2019

Vă informăm că în zilele de 15 și 16 august 2019, Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. Pentru …

Alegeri pentru Președintele României

07.08.2019

Revenim cu noi precizări și detalii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor …