Promovare economică

Atragerea investiţiilor austriece în România

România dispune de o serie de avantaje pentru atragerea investiţiilor austriece:

Avantaje oferite de piaţă şi de poziţia geografică

 • România este una dintre cele mai mari pieţe din Europa Centrala şi de Est (locul 7, cu peste 20 milioane de locuitori);
 • România este o poartă de acces la piaţa unică europeană (aproximativ 500 milioane consumatori) pentru statele est europene şi asiatice;
 • Locaţia geografică atractivă – România este situată la intersecţia dintre Uniunea Europeană, Balcani,  CIS şi Orientul Mijlociu. Romania este traversată de trei importante coridoare pan-europene: coridorul nr. 4, care leagă Vestul de Estul Europei; coridorul nr. 9, care face legătura între Nordul şi Sudul continentului şi coridorul nr. 7, care facilitează navigaţia în interiorul Europei.

Avantaje datorate resurselor

 • Forţa de muncă înalt calificată, la preţuri competitive, având cunoştinţe solide în domeniul limbilor străine, tehnologiei, IT, ingineriei, etc. Prezenţa a peste 10 centre universitare majore susţine formarea profesională fundamentală şi aplicată continuă;
 • Resurse naturale bogate, incluzând ape de suprafaţă şi subterane, terenuri agricole fertile, petrol şi gaze naturale, cărbune, minereuri feroase şi neferoase;
 • Potenţial turistic variat şi semnificativ: zona montană, Marea Neagră, Dunărea şi Delta Dunării.

Advantaje politice

 • Stat membru UE;
 • Factor de stabilitate în regiune – stat membru NATO;
 • Garanţie a stabilităţii în Sud-Estul Europei.


Avantaje rezultate din relaţiile internaţionale

 • Existenţa acordurilor bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor;
 • Relaţii diplomatice bilaterale cu 177 de state din cele 191 state membre ale ONU, la care se adaugă Sfântul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta şi Autoritatea Naţională Palestiniană;
 • Membru al Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale: OSCE, Consiliul Europei;
 • Tratate de comerţ liber cu ţările UE, EFTA, CEFTA;
 • Membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (WTO).

Avantaje economice

 • Infrastructura aeriană   şi maritimă dezvoltată şi în proces de modernizare (16 aeroporturi şi 10 porturi fluviale şi maritime);
 • Infrastructura rutieră supusă unui proces continuu de modernizare (angajament luat în direcţia aducerii infrastructurii autostrăzilor la nivelul standardelor UE);
 • Reţele de telefonie mobilă în sisteme GSM bine dezvoltate, cu un grad de acoperire de peste 90% din suprafaţa ţării;
 • Infrastructura industrială puternic dezvoltată, inclusiv industria petrolieră şi petrochimică;
 • Existenţa a peste 40 de parcuri industriale;
 • Existenţa sucursalelor şi reprezentanţelor băncilor internaţionale;
 • Politica fiscală sănătoasă (taxa corporativă de 16%);
 • Neimpozitarea profitului reinvestit;
 • Impozit pe dividende 5%;
 • Acces la scheme de ajutor de stat şi fonduri europene;

 

Avantaje sociale 

 • Acorduri între Guvern şi sindicatele reprezentative;
 • Absenţa unor mişcări sindicale majore;
 • Piaţa muncii şi relaţiile de muncă legiferate prin Codul Muncii.

 

Avantaje legislative

 • Prevederi legale similare cu cele din UE (implementarea Acquis-lui Comunitar);
 • Politica fiscală reglementată prin Codul Fiscal.

 

Direcția Investiții Străine

Adresa:  Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, București

Telefon: +4021 202 54 41

E-mail: office@investromania.gov.ro

Website: http://investromania.gov.ro

Country Presentation 2017 – InvestRomania 

Investors Guide 2017  

 

 

Colindători la ambasadă

02.12.2019

Corul mixt „Doina Banatului” al Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Iosefin, dirijat de Florin-Nicolae Şincari, a …

Recepție dedicată Zilei Naționale

29.11.2019

Ambasada României în Austria și Misiunea Permanentă a României pe lângă organizațiile internaționale de la…

„Rumänien Businesstalk”

13.11.2019

Ambasadorul Bogdan Mazuru a prezentat în cadrul evenimentului de promovare economică „Rumänien Businesstalk”,…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

31.10.2019

Vă informăm că în perioadele 7-11 și 21-25 Noiembrie Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. În…