Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti în Austria

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări. În baza prevederilor OUG nr. 120/2002, a Hotărârii 296/2007 si a Ordinului 484/2015, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat suportă, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile pentru:

 

  • participarea la târguri şi expoziţii internaţionale cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul si cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, suportarea totala a cheltuielilor privind transportul, asigurarea si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea si/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatei profesionale care contribuie la realizare acţiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romaneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romaneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut in contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate  pe produse si mini-expoziţiilor, precum s alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea târgurilor si expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului de creditei;
  • organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor ȋn străinătate cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport si cazare pentru un participant de la  fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, precum si 100% (totală) a cheltuielilor privind: transportul in interiorul tarilor de destinaţie pentru persoanele care participa la acţiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a cheltuielilor pentru închirierea spatiilor aferente întâlnirilor de afaceri si dotărilor necesare desfăşurării acestora cum sunt: TV, video, retroproiector, computer si alte asemenea, a cheltuielilor de reprezentare si protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea si transportul materialelor de promovare si de prezentare, cum sunt :cataloage, pliante, ecusoane si alte asemenea, a cheltuielilor pentru transportul şi asigurarea mostrelor, a cheltuielilor pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea acţiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevăzut in contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice si acţiunilor de promovare, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite;
  • realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, ȋn conformitate cu legislaţia ȋn vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;
  • realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general, pe produse şi grupe de produse, pe pieţe de interes pentru exportul românesc;
  • realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare;
  • susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate de către reprezentanţii economici şi comerciali ai Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în străinătate.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat coordonează şi administrează acţiunile de promovare a exportului,  şi îndeplineşte atribuţiile de încheiere, finanţare şi derulare a contractelor de prestări servicii pentru realizarea acţiunilor respective.

 

Relaţii suplimentare la:

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Directia Instrumente şi Programe Promovare Export

Director Stelian SAMSON

Tel: 0040 21 4010570

Email: stelian.samson@dce.gov.ro

Consilier Vodiţa POPESCU

Tel: 0040 21 4010514

Email: vodita.popescu@dce.gov.ro

Reţeaua externă a Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat susţine eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acţiuni complementare:

  1. Furnizarea de informaţii privind oportunităţile de afaceri şi cooperare pe pieţele respective (cereri de ofertă, propuneri de cooperare, licitaţii internaţionale, etc.);
  2. Furnizarea de informaţii şi propuneri privind manifestările expoziţionale specializate organizate pe piaţa de reşedinţă, precum şi a altor evenimente de interes pentru firmele româneşti;
  3. Furnizarea de informaţii privind organizarea şi funcţionarea mediului antreprenorial şi de afaceri din ţara de reşedinţă - Indrumar de afaceri.

În Austria, reţeaua externă este reprezentată de:


BPCE Viena

Prinz Eugen Strasse nr. 60

1040, Viena, Austria

Telefon: 0043 1 5038941

Fax : 0043 1 5041462


Contact :
Adi-Cristina Mitea, secretar economic, viena.economic@mae.ro

 

Colindători la ambasadă

02.12.2019

Corul mixt „Doina Banatului” al Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Iosefin, dirijat de Florin-Nicolae Şincari, a …

Recepție dedicată Zilei Naționale

29.11.2019

Ambasada României în Austria și Misiunea Permanentă a României pe lângă organizațiile internaționale de la…

„Rumänien Businesstalk”

13.11.2019

Ambasadorul Bogdan Mazuru a prezentat în cadrul evenimentului de promovare economică „Rumänien Businesstalk”,…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

31.10.2019

Vă informăm că în perioadele 7-11 și 21-25 Noiembrie Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. În…