Înscriere acte de stare civilă emise de…

Certificatul de deces

Pentru înscrierea certificatelor de deces pentru cetăţeni români sau membrii de familie ai unor cetăţeni români, care au decedat în Austria, şi obţinerea unui certificat de deces românesc, trebuie să prezentaţi la Secţia Consulară, în ORIGINAL şi COPIE

 
1.       Cerere tip, formular tip - se obţine la Secţia Consulară; cererea se face personal de către un membru de familie al persoanei decedate în Austria sau de către altă persoană îndreptăţită;
2.       Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei alte cereri de înscriere/reconstituire a actului, formular tip;
3.       Certificatul de deces austriac. In cazul prezentarii Certificatului international de deces (multilingv), respectiv ´´Auszug aus dem Sterbeeintrag´´ NU mai este necesara traducerea documentului. (art.8 din Conventia nr.16 a Comisiei Internationale de Stare Civila).
4.       Traducerea  autorizată şi legalizată în limba română a certificatului de deces austriac realizata fie la un traducător austriac autorizat şi legalizată la notar, fie la un traducător din România;
5.       Certificatul de naştere românesc al persoanei decedate, precum şi certificatul de căsătorie românesc al acesteia (dacă este cazul);
6.       Dovada deţinerii la momentul decesului a cetăţeniei române (paşaport, carte identitate, adeverinţă de cetăţenie) a persoanei decedate;
7.       Un act de identitate valabil (recomandabil paşaport românesc sau carte de identitate) al persoanei care solicită înscrierea certificatului de deces austriac. 
 
PRECIZĂRI:
 
a.      Înscrierea certificatului de deces se face doar pentru persoanele care deţineau la momentul decesului cetăţenia română (dovedită cu acte). Dacă nu este deţinut un document doveditor, se poate face în prealabil o clarificare de cetăţenie română (informaţii separat). Pentru persoanele care nu deţineau la momentul decesului cetăţenia română se poate înregistra desfacerea căsătoriei numai prin înscrierea de menţiuni de deces pe margina actului de căsătorie (informaţii separat).
b.     Numele şi prenumele din certificatele de stare civilă trebuie să fie identice, literă cu literă, cu cele din actele de identitate ! Dacă nu sunt, va trebui să se efectueze în prealabil înscrierea de menţiuni cu privire la schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă în Registrele române şi abia apoi se poate face înscrierea decesului (informaţii separat).
c.     Dacă persoana care doreşte înscrierea certificatului de căsătorie, cetăţean român, a avut căsătorii şi/sau divorţuri anterioare, este obligatorie prezentarea tuturor actelor care atestă aceste fapte de stare civilă (sentinţa de divorţ, certificat deces, etc.), neapărat înregistrate în Registrul de stare civilă român (adică prezentate prin certificate sau hotărâri judecătoreşti emise de autorităţi române);
d.      Pentru cazul în care unele fapte de stare civilă (vezi punctul d.) petrecute în străinătate nu au fost încă înregistrate în Registrul de stare civilă român, se va efectua, în prealabil, înscrierea de menţiuni cu privire la acele fapte.
g.     Cererile incomplete nu sunt preluate sub nici o formă.
h.      Ridicarea certificatului de deces românesc şi semnarea în Registrele de stare civilă româneşti se face numai de către persoana care a depus cererea !
     
- Serviciul consular este gratuit. 

În prim plan

Prelungirea înregistrării la alegerile pentru Președintele României până la 15 septembrie

13.09.2019

Vă informăm că perioada de înregistrare pentru alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la…

Cooperare româno-austriacă în domeniul politicii pentru dezvoltare

13.09.2019

Cătălin Harnagea, directorul general al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a avut…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

14.08.2019

Vă informăm că în zilele de 15 și 16 august 2019, Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. Pentru …

Alegeri pentru Președintele României

07.08.2019

Revenim cu noi precizări și detalii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor …