Înscriere acte de stare civilă emise de…

Certificatul de căsătorie

Începând cu data de 2 APRILIE 2018, la Secția Consulară a Ambasadei României la Viena, TOATE SERVICIILE SE PRESTEAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE.

 

Programările se fac numai la Ghișeul Consular Online: www.econsulat.ro

Conform legii române, căsătoria în străinătate a unui cetăţean român trebuie să fie recunoscută de statul român, înscrisă în registrele de stare civilă româneşti în tremen de 6 luni, operaţiune care se soldează cu eliberarea unui certificat de căsătorie românesc. 

Pentru recunoaşterea şi înscrierea unei căsătorii care a avut loc în Austria şi obţinerea unui certificat de căsătorie românesc, cetăţeanul român trebuie să depună la Secţia Consulară, personal, următoarele acte în ORIGINAL şi COPIE:

1.     Dovada şederii în Austria, sub forma unei adeverinţe de şedere gen Anmeldebescheinigung sau Meldezettel, fără traducere; 

2.     Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei alte cereri de transcriere sau înscriere a actului (formular tipizat; se obţine de la Secţia Consulară);
3.     Declaraţie pe proprie răspundere dată de către ambii soţi din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă regimului matrimonial al căsătoriei încheiate în Austria (ex.legea română sau legea austriacă). Declaraţia se dă la ghişeu, în faţa consulului.
4.     Certificatul de căsătorie austriac. In cazul prezentarii Certificatului international de căsătorie (multilingv), respectiv ´´Auszug aus dem Heiratseintrag´´ NU mai este necesara traducerea documentului.
5.     Traducerea  autorizată şi legalizată în limba română a certificatului de căsătorie austriac la un traducător autorizat austriac şi legalizată la notar sau la un traducător român:
6.     Certificatele de naştere ale ambilor soţi, indiferent de cetăţenie. Atenţie: Certificatul de naştere al cetăţeanului străin, dacă nu este multilingv, trebuie să fie prezentat în limba română.
7.     Actele de identitate ale ambilor soţi valabile (paşaportul, buletinul sau cartea de identitate, certificat de încetăţenire, adeverinţă de cetăţenie română).
8.     Dacă persoana care doreşte înscrierea certificatului de căsătorie, cetăţean român, a avut căsătorii şi/sau divorţuri anterioare, este obligatorie prezentarea tuturor actelor care atestă aceste fapte de stare civilă (sentinţa de divorţ, certificat deces, etc.), neapărat înregistrate în Registrul de stare civilă român (adică prezentate prin certificate sau hotărâri judecătoreşti emise de autorităţi române). Pentru cazul în care unele fapte de stare civilă petrecute în străinătate nu au fost încă înregistrate în Registrul de stare civilă român, se va efectua, în prealabil, înscrierea de menţiuni cu privire la acele fapte (detalii prezentate la pagina https://viena.mae.ro/node/474). 
 
Precizări importante:
 
Toate actele originale prezentate la ghişeu sunt returnate titularilor, Secţia Consulară păstrând doar copiile. 
 
Persoanele care nu au un document de identitate românesc trebuie mai întâi să obţină unul şi abia apoi să depună cererea de înscriere.
 
Numele şi prenumele din certificatele de stare civilă trebuie să fie identice, literă cu literă, cu cele din actele de identitate ! Dacă nu sunt, va trebui să se efectueze înscrierea de menţiuni cu privire la schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă în Registrele române şi abia apoi se poate face înscrierea căsătoriei (informaţii separat).
 
Cererile incomplete nu vor putea fi preluate.
 
Ridicarea certificatului de căsătorie şi semnarea în Registrele de stare civilă româneşti se face de ambii soţi. Deci, prezenţa ambilor soţi la Consulat este obligatorie!
     
Serviciul consular este gratuit. 

În prim plan

Prelungirea înregistrării la alegerile pentru Președintele României până la 15 septembrie

13.09.2019

Vă informăm că perioada de înregistrare pentru alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la…

Cooperare româno-austriacă în domeniul politicii pentru dezvoltare

13.09.2019

Cătălin Harnagea, directorul general al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a avut…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

14.08.2019

Vă informăm că în zilele de 15 și 16 august 2019, Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. Pentru …

Alegeri pentru Președintele României

07.08.2019

Revenim cu noi precizări și detalii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor …