Înscriere acte de stare civilă emise de…

Certificatul de căsătorie

 În conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 6 luni de la înregistrarea unui fapt de stare civilă petrecut în străinătate, „cetăţenii români pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţi străine”.

 

Formulare tip:

 

 
Pentru recunoaşterea şi înscrierea unei căsătorii încheiate în Austria, titularul actului, cetăţean român, trebuie să depună la Secţia Consulară, personal, următoarele acte:
1.     Cerere tip; se obţine de la Secţia Consulară; 
2.     Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei alte cereri de transcriere sau înscriere a actului; formular tipizat; se obţine de la Secţia Consulară;
3.     Declaraţie pe proprie răspundere dată de către ambii soţi din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă regimului matrimonial al căsătoriei încheiate în Austria (ex.legea română sau legea austriacă)
4.     Certificatul de căsătorie austriac în original + 2 fotocopiii. In cazul prezentarii Certificatului international de căsătorie (multilingv), respectiv ´´Auszug aus dem Heiratseintrag´´ NU mai este necesara traducerea documentului. (art.8 din Conventia nr.16 a Comisiei Internationale de Stare Civila).
5.     Traducerea  autorizată şi legalizată în limba română a certificatului de căsătorie austriac la un traducător autorizat austriac şi legalizată la notar sau la un traducător român:
6.     Certificatele de naştere ale ambilor soţi, indiferent de cetăţenie; original(e) + 2 fotocopii;
7.     Actele de identitate ale ambilor soţi valabile (paşaportul, buletinul sau cartea de identitate, certificat de încetăţenire, adeverinţă de cetăţenie română), în original + 2 fotocopii;
8.     Dovada şederii în Austria, sub forma unei adeverinţe de şedere gen Anmeldebescheinigung sau Meldezettel, fără traducere.
 
Precizări:
a.      Toate actele vor fi însoţite de câte 2 (două) fotocopii.
b.     Persoanele care nu au un document de identitate românesc valabil nu pot depune cereri de înscriere şi sunt rugate să solicite informaţii cu privire la clarificarea cetăţeniei române şi obţinerea unei adeverinţe de cetăţenie română.
d.     Numele şi prenumele din certificatele de stare civilă trebuie să fie identice, literă cu literă, cu cele din actele de identitate ! Dacă nu sunt, va trebui să se efectueze înscrierea de menţiuni cu privire la schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă în Registrele române şi abia apoi se poate face înscrierea căsătoriei (informaţii separat).
e.      Dacă persoana care doreşte înscrierea certificatului de căsătorie, cetăţean român, a avut căsătorii şi/sau divorţuri anterioare, este obligatorie prezentarea tuturor actelor care atestă aceste fapte de stare civilă (sentinţa de divorţ, certificat deces, etc.), neapărat înregistrate în Registrul de stare civilă român (adică prezentate prin certificate sau hotărâri judecătoreşti emise de autorităţi române);
f.      Pentru cazul în care unele fapte de stare civilă petrecute în străinătate nu au fost încă înregistrate în Registrul de stare civilă român, se va efectua, în prealabil, înscrierea de menţiuni cu privire la acele fapte.
g.      Cererile incomplete nu sunt preluate sub nici o formă. Ridicarea certificatului şi semnarea în Registrele de stare civilă româneşti se face numai de către persoana care a depus cererea !
h.     Prezenţa ambilor soţi la Consulat este obligatorie!
     
- Serviciul consular este gratuit. 

Delegația României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics a vizitat ambasada

16.03.2017

La 15 martie, ambasada a fost gazda delegației României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics, care vor…

Romanian Highlights @ LET’S CEE Film Festival 2017

10.03.2017

Cea de-a cincea ediţie a festivalului internaţional LET’S CEE Film Festival se desfăşoară la Viena în…

Expoziție Alma Redlinger la Galeria ICR Viena

02.03.2017

Institutul Cultural Român de la Viena prezintă în perioada 8 martie – 7 aprilie a.c. expoziția „Fata cu evantai …

Méditation Hébraïque - Concert cu Andrei Kivu și Mara Dobresco

21.02.2017

Ambasada României în Republica Austria a invitat la 20 februarie la un concert de muzică clasică „Méditation…