Înscriere acte de stare civilă emise de…

Certificatul de naştere

Pentru recunoaşterea şi înscrierea unei naşteri care a avut loc în Austria, părintele minorului (cetăţean român), în termen de 6 luni, sau titularul actului, dacă este major, trebuie să depună la Secţia Consulară, personal, următoarele acte:

 

1. Cerere tip (formular tip, se obţine la Secţia Consulară);

2. Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei alte cereri de înscriere/reconstituire a actului (formular tip - se obţine la Secţia Consulară);

3. Certificatul de naştere austriac, în original + 2 fotocopii. In cazul prezentarii Certificatului international de nastere (multilingv), respectiv ´´Auszug aus dem Geburtseintrag´´ NU mai este necesara traducerea documentului. (art.8 din Conventia nr.16 a Comisiei Internationale de Stare Civila).

4. Traducerea autorizată şi legalizată în limba română a certificatului de naştere austriac realizată fie la un traducător autorizat austriac şi legalizată la notarul austriac, fie la un traducător din România:

5. Certificatele de naştere ale părinţilor, precum şi certificatul de căsătorie al acestora (dacă este cazul), original(e) + 2 fotocopii;

6. Paşaportul/cartea de identitate  valabile ale solicitantului/solicitanţilor sau ale persoanei majore, titular de act, cu confirmarea cetăţeniei române), original(e) +2 fotocopii.

7.  Persoanele care nu deţin paşaport, ci numai cărţi de identitate româneşti, le vor prezenta pe acestea.

8. Dovada şederii în Austria a copilului, sub forma unei adeverinţe de şedere gen Meldezettel sau Anmeldebescheinigung, fără traducere.

Precizări: 

  • Toate actele vor fi prezentate în original, în vederea certificării copiilor; originalele sunt apoi returnate titularilor.
  • Solicitantul (părintele, cetăţean român sau titularul major) trebuie sa deţină un act de identitate/paşaport românesc valabil! În cazul expirării acestora, se va solicita în prealabil o operaţiune de clarificare a cetăţeniei, soldată cu obţinerea unei adeverinţe de cetăţenie română, valabilă 6 luni de la data emiterii şi care permite în acest interval soluţionarea înscrierii certificatului străin în Registrul de stare civil românesc. Dacă ambii părinţi sunt cetăţeni români, cererea se va depune de oricare dintre ei.
  • Cererea se depune de către părinte pentru minorii sub 14 ani şi personal de titularul actului pentru minorii peste 14 ani şi persoane majore.
  • Declaraţia pe proprie răspundere se dă de către părinte pentru minori (sub 18 ani) şi de către titularul actului pentru persoanele majore.
  • Dacă naşterea care se înscrie a avut loc după 01.01.2004, va fi primit, o dată cu certificatul de naştere, şi Codul Numeric Personal (obligatoriu pentru obţinerea ulterioară a unui act de identitate/paşaport). Dacă naşterea a avut loc până la 31.12.2003, Codul Numeric Personal se solicită separat, ulterior, prin Serviciile de Stare civilă din România sau prin misiunile diplomatice şi consulare (informaţii separat).
  • Serviciul consular este gratuit. 

Pentru depunerea actelor, semnarea acestora şi autentificarea declaraţiilor pe proprie răspundere, prezenţa la Consulat este obligatorie !

Cererile incomplete nu sunt preluate sub nici o formă. Ridicarea certificatului şi semnarea în Registrele de stare civilă româneşti se face numai de către persoana care a depus cererea (sau părintele respectiv, dacă este vorba de înscrierea naşterii unui minor)!

 

Delegația României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics a vizitat ambasada

16.03.2017

La 15 martie, ambasada a fost gazda delegației României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics, care vor…

Romanian Highlights @ LET’S CEE Film Festival 2017

10.03.2017

Cea de-a cincea ediţie a festivalului internaţional LET’S CEE Film Festival se desfăşoară la Viena în…

Expoziție Alma Redlinger la Galeria ICR Viena

02.03.2017

Institutul Cultural Român de la Viena prezintă în perioada 8 martie – 7 aprilie a.c. expoziția „Fata cu evantai …

Méditation Hébraïque - Concert cu Andrei Kivu și Mara Dobresco

21.02.2017

Ambasada României în Republica Austria a invitat la 20 februarie la un concert de muzică clasică „Méditation…