Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Începând cu data de 2 APRILIE 2018, la Secția Consulară a Ambasadei României la Viena, TOATE SERVICIILE SE PRESTEAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE.

 

Programările se fac numai la Ghișeul Consular Online: www.econsulat.ro

 

Conform Legii nr. 21/1991, modificată şi completată ulterior, renunţarea la cetăţenia română se poate aproba pentru motive temeinice persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Guvernul României dispune, prin hotărâre, aprobarea renunţării la cetăţenia română, la propunerea ministerului justiţiei, făcută potrivit procedurii prevăzută în dispoziţiile Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, modificată, completată şi republicată ulterior.

În conformitate cu prevederile Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 modificată, completată şi republicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 06 martie 2000, pentru renunţarea la cetăţenia română sunt necesare următoarele înscrisuri şi dovezi:

 • cererea de renunţare la cetăţenia română (taxa consulară: 605 €);
 • lista cu date personale;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu există debite faţă de persoane fizice;
 • declaraţie pe propria răspundere dată de minorul în vârstă de peste 14 ani conform căreia doreşte să renunţe la cetăţenia română;
 • declaraţie pe propria răspundere dată de părintele/părinţii (indiferent de cetăţenie) minorului conform căreia sunt de acord cu renunţarea la cetăţenia a minorilor;
 • adeverinţă privind debitele către stat (pe numele actual), eliberată de administraţia financiară de la ultimul domiciliu stabil avut în ţară, din care să rezulte că persoana care renunţă la cetăţenia română nu are datorii la bugetul de stat (nu mai vechi de 3 luni). Acest act se obţine de către petiţionar direct din ţară sau prin mandatar (vezi secţiunea acte notariale);
 • adeverinţă privind debitele către stat şi direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei (pe numele actual) de la ultimul domiciliu stabil avut în ţară, din care să rezulte că persoana care renunţă la cetăţenia română nu are datorii la bugetul local (nu mai vechi de 3 luni). Acest act se obţine de către petiţionar direct din ţară sau prin mandatar (vezi secţiunea acte notariale);
 • asigurarea de încetăţenire (Bescheid), nu mai veche de un an, în copie şi original;
 • traducerea autorizată şi legalizată în limba română a  asigurării de încetăţenire efectuată la un traducător autorizat, fie în România, fie pe plan local şi legalizată la notar. Cei care posedă deja cetăţenia austriacă, trebuie să prezinte, în copie, Dovada de primire a cetăţeniei austriece (Staatsbürgerschaftsnachweis), însoţită de o traducere în limba română, efectuată la un traducător autorizat, precum şi o copie paşaportului austriac.
 • certificat de naştere românesc în original şi copie;
 • certificat de căsătorie românesc în original şi copie;
 • hotărâre de divorţ în original şi copie. În cazul în care aţi avut una sau mai multe căsătorii încheiate în străinătate şi hotărârea de divorţ a fost pronunţată în străinătate, întocmirea actului de face numai dacă aţi solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ pe marginea actului de naştere sau căsătorie din ţară (dovada se face prezentând certificatul de naştere eliberat de autorităţile din ţară, cu toate menţiunile referitoare la căsătorie şi divorţ înscrise) sau dacă aţi solicitat recunoaşterea hotărârii de divorţ la un tribunal din România;
 • paşaport/carte de identitate valabile în original şi copie;
 • paşaportul austriac pentru persoanele care deţin dublă cetăţenie, dar nu posedă paşaport /carte de identitate românească;
 • certificate de naştere româneşti pentru minori (inclusiv pentru cei născuţi în străinătate) în original şi copie;
 • paşapoarte/carte de identitate pentru minori în original şi copie;
 • copie a paşaportului celuilalt părinte.


Atenţie!
1. Pentru depunerea dosarului de renunţare la cetăţenia română este absolut necesară prezentarea actelor de stare civilă (căsătorie, naştere, deces) transcrise în România sau a dovezii de la oficiul stării civile din România că s-a depus cererea de transcriere a actelor.

Conform art. 43, alin. 3 din Legea 119/1996 “actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române”.Transcrierea actelor de stare civilă se poate realiza la secţia consulară a Ambasadei României la Viena (vezi secţiunea transcriere acte de stare civilă) sau prin mandatar cu procură specială autentică (vezi secţiunea acte notariale).

2. Persoana care nu mai deţine paşaport românesc şi nu este sigură de statutul său juridic actual, trebuie să prezinte o adeverinţă eliberată de Direcţia Paşapoarte a Ministerului Administraţiei şi Internelor din care să rezulte că este cetăţean român. O asemenea dovadă se poate obţine prin ambasadă în urma îndeplinirii procedurii de clarificare de cetăţenie (vezi secţiunea privind clarificarea statutului în raport cu statul român). După obţinerea dovezii de cetăţenie persoana respectivă trebuie să aplice pentru un paşaport românesc.

3. Copiii până la vârsta de 18 ani sunt incluşi în formularele de cerere ale părinţilor. Copilului care a împlinit vârsta de 14 ani i se cere consimţământul de renunţare la cetăţenia română odată cu părinţii, sub forma unei declaraţii autentificate, pentru care este necesară prezenţa minorului în faţa consulului, sens în care minorul trebuie identificat prin paşaportul propriu sau paşaportul părintelui având inclus copilul respectiv.

În legătură cu pierderea cetăţeniei române de către copilul minor, se face precizarea că, în conformitate cu art.28, din Legea nr.21/1991, modificată şi completată la 14.12.1999, minorul pierde cetăţenia română odată cu părinţii săi, iar dacă aceştia au pierdut cetăţenia română la date diferite, la data la care a pierdut-o ultimul părinte. Pentru situaţii deosebite (copii rezultaţi din căsătorii anterioare) clarificarea se va face la ghişeu sau telefonic.

De reţinut!

 • Cererile se depun personal. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială şi autentificată.
 • Taxa se plăteşte la depunerea cererii.

IMPORTANT!
Prin recenta revizuire a Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 (OUG nr. 37/2015), articolul 31 prevede că neprezentarea în vederea eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română, în termen de 6 luni de la data comunicării Ordinului Preşedintelui ANC de aprobare a cererii, se sancţionează cu încetarea efectelor ordinelor faţă de persoana respectivă.

 

Formulare:

 

În prim plan

Prelungirea înregistrării la alegerile pentru Președintele României până la 15 septembrie

13.09.2019

Vă informăm că perioada de înregistrare pentru alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la…

Cooperare româno-austriacă în domeniul politicii pentru dezvoltare

13.09.2019

Cătălin Harnagea, directorul general al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a avut…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

14.08.2019

Vă informăm că în zilele de 15 și 16 august 2019, Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. Pentru …

Alegeri pentru Președintele României

07.08.2019

Revenim cu noi precizări și detalii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor …