Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Dacă aţi fost născut/ă în România sau ascendenţii dvs. au fost cetăţeni români şi doriţi să redobândiţi cetăţenia română, este necesar să vă prezentaţi la secţia consulară cu următoarele acte şi înscrisuri, în funcţie de situaţia dvs.

Redobândirea cetăţeniei romane de către persoanele care au pierdut cetăţenia română înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţi de gr. I şi II ai acestora

În conformitate cu art. 10 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată şi modificată prin OUG nr. 43/29 mai 2003, sunt necesare următoarele:

 • cerere tip, care se completează la consulat (se vor completa formularul şi lista cu date personale (model nr.1 - taxa consulară: 65 -€););
 • declaraţie din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 • declaraţie din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi (model 2) (taxa consulară; 
 • declaraţie din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (model 3). Aceeaşi opţiune se face şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române;
 • declaraţie privind consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat de către minorii de peste 14 ani;
 • declaraţie privind acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori;
 • paşaportul solicitantului în original si copie legalizată sau "conform cu originalul";
 • dovada pierderii cetăţeniei române;
 • paşaportul/cartea de identitate a soţului (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români) în original şi copie;
 • cazier judiciar din străinătate - valabil 1 an de la data emiterii – şi traducerea în limba română, precum şi copia originalului;
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie etc.), în original şi copie, pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români; . În cazul în care actele de stare civilă au fost întocmite în străinătate, copiilor legalizate le vor fi anexate traduceri legalizate în limba română;
 • acte de stare civilă şi identitate (certificate de naştere, paşapoarte), în original şi copie, pentru copii minori ai solicitanţilor ;


De reţinut!
Nu se percepe taxa pentru cerere persoanelor care au pierdut cetăţenia română înainte de 1989.

Redobândirea cetăţeniei romane de către persoanele care au pierdut cetăţenia română după 22 decembrie 1989

În conformitate cu art. 10 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată şi modificată prin OUG nr. 43/29 mai 2003, sunt necesare următoarele:

 • cerere (se vor completa formularul şi lista cu date personale (model nr.1) (taxa consulară: 65,-€);
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire;
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă doreşte redobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
 • declaraţie din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi (model 2);
 • declaraţie privind consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat de către minorii de peste 14 ani;
 • declaraţie privind acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori;
 • paşaportul solicitantului, în original şi copie;
 • paşaportul/cartea de identitate a soţului (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români), în original şi copie;
 • cazier judiciar din străinătate - valabil 1 an de la data emiterii - şi traducerea în limba română, precum şi copia xerox a originalului;
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie etc.), în original şi copie, pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români. În cazul în care actele de stare civilă au fost întocmite în străinătate, copiilor legalizate le vor fi anexate traduceri legalizate în limba română;
 • acte de stare civilă şi de identitate (certificate de naştere, paşapoarte), în original şi copie, pentru copii minori ai solicitanţilor.


De reţinut!
Persoana care nu este sigură de statutul său juridic actual, trebuie să prezinte o adeverinţă eliberată de Direcţia Paşapoarte a Ministerului Administraţiei şi Internelor din care să rezulte statutul juridic în raport cu statul român. O asemenea dovadă se poate obţine prin ambasadă în urma îndeplinirii procedurii de clarificare a acestui statut (vezi secţiunea privind clarificarea statutului juridic în raport cu statul român).

Atenţie!

 • Cererile se depun personal. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială şi autentificată;
 • Taxa se plăteşte la depunerea cererii.


Formulare:

 • cerere şi lista cu date personale (model 1)
 • declaraţie din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire (model 4);
 • declaraţie din care să rezulte dacă doreşte redobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (model 3);
 • declaraţie din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi (model 2);
 • declaraţie privind consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat de către minorii de peste 14 ani;
 • declaraţie privind acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori.

 

Delegația României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics a vizitat ambasada

16.03.2017

La 15 martie, ambasada a fost gazda delegației României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics, care vor…

Romanian Highlights @ LET’S CEE Film Festival 2017

10.03.2017

Cea de-a cincea ediţie a festivalului internaţional LET’S CEE Film Festival se desfăşoară la Viena în…

Expoziție Alma Redlinger la Galeria ICR Viena

02.03.2017

Institutul Cultural Român de la Viena prezintă în perioada 8 martie – 7 aprilie a.c. expoziția „Fata cu evantai …

Méditation Hébraïque - Concert cu Andrei Kivu și Mara Dobresco

21.02.2017

Ambasada României în Republica Austria a invitat la 20 februarie la un concert de muzică clasică „Méditation…