Servicii consulare. Vize

Viza română

Intrarea, şederea şi ieşirea străinilor în/din România este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 194/12.12.2002, în vigoare de la data de 27.01.2003. Această ordonanţă de urgenţă a fost modificată şi completată prin Legea nr. 482/10.11.2004 şi, recent, prin intermediul Ordonanţei de Urgenţă nr. 113/14.07.2005, în vigoare de la data de 25.07.2005.

Pot fi solicitate următoarele tipuri de viză:

 • Viză de tranzit aeroportuar (fără părăsirea spaţiului de tranzit din aeroport);
 • Viză de tranzit (simplu sau dublu - se traversează teritoriul României către o altă destinaţie într-un interval de maxim 5 zile);
 • Viză de scurtă şedere (de până la 90 zile pe semestru, simplă sau cu intrări multiple; nu poate fi prelungită);
 • Viză de lungă şedere (de 90 zile, simplă sau cu intrări multiple; poate fi prelungită în ţară la Autoritatea pentru străini);
 • Viză colectivă (de maxim 30 zile, pentru grupuri între 5 şi 50 de persoane).

Cererea de viză se completează personal la Secţia Consulară a Ambasadei României la Viena, unde se prezintă documentele indicate.

Durata de procesare: între 3 şi 30 de zile.

După aprobarea cererii, solicitantul se prezintă cu paşaportul pentru aplicarea vizei.

Se achită următoarele taxe consulare:

a) Viză tranzit / tranzit aeroportuar, 60 EUR;
b) Viză de scurtă şedere, 60 EUR;
c) Viză de lungă şedere, 120 EUR.

Pentru  cetăţenii statelor cu care UE a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor (Federaţia Rusă, Ucraina, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Gerogia) se aplică taxele consulare convenite prin acordurile respective (35 sau 70 euro).

În cazul Republicii Muntenegru, Republicii Albania şi Bosniei – Herţegovina, taxele de viză sunt percepute doar pentru cetăţenii care nu sunt posesori de paşapoarte biometrice.

Cetăţenii din Albania, Bosnia-Herţegovina, Macedonia, Muntenegru şi Serbia, titulari de paşapoarte biometrice sunt scutiţi de obligaţia deţinerii vizei de scurtă şedere pentru intrarea şi şederea pe teritoriul României.

Pentru cetăţenii Republicii Moldova vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la spaţiul Schengen.

Pentru cetăţenii Republicii Serbia şi cetăţenii Republicii Macedonia, titulari de paşapoarte care nu sunt biometrice, vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la spaţiul Schengen.

În ce priveşte poziţia 7 de la cap. „D” din anexa la lege (procesarea cererilor de viză), aceasta va fi modificată prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor, pentru a răspunde dispoziţiilor Instrucţiunilor Consulare Comune (taxa respectivă va deveni „0”). Pentru copiii înscrişi în paşapoartele părinţilor nu se percep taxe suplimentare de viză.

d) Viză colectivă, 60 euro +1 euro pentru fiecare persoană în plus

Nu se percepe nici o taxă pentru viză (de scurtă şedere) în cazul solicitanţilor din următoarele categorii:

 • copii mai mici de 6 ani;
 • elevi şi studenţi, studenţi din ciclul postuniversitar şi profesori însoţitori care efectuează călătorii de studii sau de formare şcolară şi
 • cercetători din ţări terţe care se deplasează în Comunitate pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum au fost definiţi în Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Comunitatea Europeană „.Aceste categorii de scutiri de taxe de vize se adaugă la cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 198/2008.

Poate fi acceptată transmiterea paşaportului pentru aplicarea vizei prin împuternicit cu procură specială sau prin poştă, numai recomandat, cu trimiterea şi a unui plic de retur, timbrat corespunzător şi cu adresa scrisă pe plic.

NOTĂ: În cazul trimiterii prin poştă, Secţia Consulară nu răspunde de eventualele pierderi ale documentelor în timpul transportului de către poştă. Nu se trimit bani în plicuri!

Taxa poate fi achitată în numerar la casieria Secţiei Consulare.

Valabilitatea paşaportului trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni.

Viza de tranzit
Pentru obţinerea unei vize de tranzit prin intermediul Secţiei Consulare a Ambasadei României la Viena trebuie să fie prezentate următoarele documente:

 • Viza unui stat terţ şi, dacă este cazul, a unui stat limitrof României, care permite continuarea călătoriei;
 • Bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;

Durata de tranzitare a teritoriului României este de maxim 5 zile.

Viza de scurtă şedere
Pentru obţinerea vizei de scurtă şedere (vizită sau turistică) prin intermediul Secţiei Consulare a Ambasadei României la Viena, trebuie să fie parcursă procedura:

 • Se completează şi se depune personal la Secţia Consulară a Ambasadei României la Viena o cerere tip, la care trebuie să fie anexate:
  • Paşaportul, valabil încă minim 3 luni peste perioada de valabilitate a vizei;
  • 2 fotografii color, tip paşaport;
  • Dovada asigurării medicale, cu menţiunea valabilităţii pe teritoriul României, pe toată perioada vizei;
  • Dovada rezervării biletelor de transport tur-retur (sau documentele maşinii dacă vă deplasaţi cu un autoturism).
  • Declaraţie autentificată la notar român, prezentată în original, prin care persoana din România care declară că vă invită pentru a o vizita se angajează să asigure cazarea pe toată perioada vizitei;
  • Dovada mijloacelor de întreţinere pe toată durata deplasării, în cuantum de 100 EUR/zi, prin bani la vedere sau extras de cont, nu mai vechi de 2 zile lucrătoare;

Sumele de bani menţionate pot fi achitate direct la ghişeul secţiei consulare.

Observaţie: În cazul în care se doreşte vizitarea României ca turist, în locul declaraţiei de invitaţie, va fi prezentat pachetul turistic obţinut printr-o firmă de turism, care conţine atât biletele de avion (tren, autocar), cât şi rezervarea la hotel(uri) în România.

Formulare:

 

Colindători la ambasadă

02.12.2019

Corul mixt „Doina Banatului” al Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Iosefin, dirijat de Florin-Nicolae Şincari, a …

Recepție dedicată Zilei Naționale

29.11.2019

Ambasada României în Austria și Misiunea Permanentă a României pe lângă organizațiile internaționale de la…

„Rumänien Businesstalk”

13.11.2019

Ambasadorul Bogdan Mazuru a prezentat în cadrul evenimentului de promovare economică „Rumänien Businesstalk”,…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

31.10.2019

Vă informăm că în perioadele 7-11 și 21-25 Noiembrie Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. În…