Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Încheiere acte notariale

Acte notariale

La cerere, se prestează cetăţenilor romani aflaţi legal in Austria următoarele servicii:
- autentificarea înscrisurilor (procuri, declaraţii notariale);
- declaraţii de celibat;
- certificarea copiilor de pe înscrisuri;
- certificarea traducerilor.

1. Legalizări acte
Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului şi a unui document de identitate valabil (paşaport/carte de identitate).
Serviciul consular este oferit gratuit.


2. Procuri
Dacă aveţi nevoie de anumite acte într-un termen scurt şi mai aveţi pe cineva în România (rude, prieteni etc.) care să vă ajute, puteţi solicita o procură prin care să împuterniciţi acea persoană să depună actele şi să le ridice în numele dvs.

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completează la secţia consulară pe formulare tipizate. Este necesar ca dvs. sa cunoaşteţi datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, seria si numărul actului de identitate, denumirea autorităţii emitente şi data eliberării acestuia). Procurile şi declaraţiile notariale se semnează în faţa consulului, identificarea făcându-se cu paşaportul romanesc valabil/cartea de identitate.
Serviciul consular este oferit gratuit, cu excepţia procurilor care intră sub incidenţă notarială şi pentru care se plăteşte 3 euro.
Atenţie! Procurile originale se trimit personal în România.

3. Procuri pentru pensie
Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor formulate de cetăţenii romani cu domiciliul in străinătate sau a foştilor cetăţeni români, în legătură cu valorificarea drepturilor de pensie cuvenite în România, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 267/2003, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 424/17.06.2003, potrivit căreia:
- ambasadele şi oficiile consulare ale României au dreptul să elibereze procurile necesare atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru persoanele de origine română, care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid;
- eliberarea şi autentificarea procurilor speciale întocmite potrivit art.90 alin.(2) din Legea nr.19/2000, sunt scutite de plata taxelor consulare. Reamintim că, potrivit Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 516/29.11.2002, publicat in Monitorul Oficial nr. 886/09.12.2002, „procura specială este valabilă 18 luni”.

 

4. Procuri pentru vânzare imobil

Pentru eliberarea acestei procuri, petentul va trebui să prezinte la ghişeu dovada dreptului de proprietate. 

5. Declaraţii de celibat
Doriţi să vă căsătoriţi în Austria şi starea civilă austriacă v-a solicitat o declaraţie de celibat? Atunci trebuie să vă prezentaţi la Secţia Consulară cu paşaportul/cartea de identitate valabile şi, în cazul în care aţi mai fost căsătorit/ă, cu actele din care să rezulte că nu mai sunteţi căsătorit/ă (hotărâre de divorţ pronunţată de un tribunal din România, hotărâre de divorţ pronunţată în străinătate şi traducerea actului în limba română la un traducător autorizat, act de naştere cu menţiunea divorţului/decesului, certificat de deces emis de autorităţile române, certificat de deces emis de autorităţi străină tradus în limba română la un traducător autorizat). Este necesară prezentarea unei copii a actului de identitate al viitorului soţ/soţii. Serviciul consular este oferit gratuit.


Atenţie!
1. În situaţia în care nu mai aveţi nici un act de identitate valabil, este necesar să vi se întocmească un act de identitate temporar, pentru a vă putea legitima (vezi secţiunea Titlu de călătorie).
2. Nu este posibilă obţinerea paşapoartelor prin procură.

Încheierea Președinției române a Consiliului UE

01.07.2019

La 27 iunie 2019, Ambasada României în Austria a oferit o recepție cu prilejul încheierii Președinției…

„Informare acasă! Siguranță în lume”

20.06.2019

Campania „Informare acasă! Siguranță în lume” este dedicată diasporei românești, fiind organizată de…

Depuneri de coroane de flori la mormintele eroilor români din Tulln şi Zwentendorf

12.06.2019

La data de 11.06.2019, cu prilejul Zilei Eroilor, Ambasada României în Austria a organizat, împreună cu Biroul…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

11.06.2019

Vă informăm că în ziua de 17 iunie 2019 (sărbătoare legală), Secția consulară din Viena nu lucrează cu…