Home

Paşaport temporar pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinătate

 • Pentru obţinerea acestui paşaport este necesar ca ambii părinţi şi minorul să fie de faţă. Excepţii de la această regulă sunt prezentate mai jos.

 • Dacă minorul deţine o carte de identitate valabilă, în momentul în care i se va elibera un paşaport temporar CRDS, această carte de identitate îi va fi retrasă.

 • Minorul poate obţine acest paşaport numai dacă unul din părinţi are domiciliul în Austria şi prezintă un paşaport CRDS valabil (cu domiciliul în Austria).

 • Eliberarea paşaportului este supusă unor condiţii speciale (prezentate mai jos). 

 •  Valabilitatea acestui paşaport este de un an.

 

Paşaportul temporar pentru minori este eliberat pe cale de excepţie numai în anumite situaţii reglementate de lege: 

 1. pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic şi prezintă dovezi în acest sens (ex: bilet de avion);
 2. în cazul în care părintele declarã în scris cã urmeazã sã cãlãtoreascã în state între care existã stare de beligeranţã ori conflict diplomatic, iar minorul are aplicatã în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilã ori o vizã eliberatã de statul cu care ţara în care cãlãtoreşte se aflã în conflict;
 3. când minorul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii filelor destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã;
 4. când minorul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie sã cãlãtoreascã de urgenţã în strãinãtate;
 5. când minorul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fãrã de care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în pericol ;
 6. pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate care nu mai posedã documente de cãlãtorie valabile şi care declarã cã este necesar sã îşi continue cãlãtoria în strãinãtate sau sã îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.

 

Va trebui să depuneţi PERSONAL la sediul Secţiei Consulare următoarele documente în ORIGINAL:

1) meldezzetel-ul minorului (sau Aufenthaltsbescheinigung,  Anmeldebescheinigung, Meldebescheinigung) însoţit, Atenţie!, de traducerea acestuia efectuată la un traducător autorizat din Austria sau România. Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat pe plan local/Austria trebuie obligatoriu şi legalizată la un notar pe plan local/Austria.

2) certificatul de naştere al minorului (emis de Oficiul de Stare Civilă din România, în care este înscris CNP-ul). În cazul în care copilul este nou născut şi are doar un certificat de naştere austriac, va trebui ca mai întâi să obţineţi unul românesc (link), printr-o cerere adresată secţiei consulare. 

3) cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani. În cazul în care minorul peste 14 ani nu deţine o carte de identitate, el NU va putea solicita acest tip de paşaport. Una din soluţii ar fi ca acest minor să solicite un paşaport cu domiciliul în străinătate (link). În cazul în care nu îndeplineşte condiţiile de obţinere a unui paşaport CRDS, va trebui să luaţi legătura cu secţia consulară la numerele de informaţii consulare afişate pe site (link) şi să solicitaţi identificarea unei soluţii.

4) actele de identitate ale părinţilor (carte de identitate sau / şi paşaport). Cel puţin unul din părinţi trebuie să prezinte un paşaport cu domiciliul în Austria (fie el temporar sau electronic).

5) certificatul de căsătorie al părinţilor. În situaţia căsătoriilor încheiate în Austria, este necesar ca mai întâi să efectuaţi la secţia consulară transcrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile austriece, adică să obţineţi un certificat de căsătorie românesc (link).

6)  În cazul în care unul din părinţi lipseşte va trebui să prezentaţi unul din următoarele documente în original:

- o declaraţie din partea părintelui care lipseşte dată în faţa unui notar în care să menţioneze că este de acord cu eliberarea paşaportului CRDS.

- o sentinţă de divorţ, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de un tribunal românesc, în original, în care este menţionat faptul că părintele care lipseşte este decăzut din drepturi şi că domiciliul copilului este în Austria. Pentru sentinţele de divorţ pronunţate în străinătate este necesară recunoaşterea acestora de un tribunal din România şi înscrierea menţiunilor de divorţ pe marginea actului de Stare Civilă (Certificat de Naştere sau Certificat de Căsătorie, după caz, sau adeverinţă din care să reiasă menţiunea de stare civilă). Recunoaşterea divorţului în România se poate face fie prin intermediul Secţiei Consulare, fie personal, în ţară, de către fiecare solicitant sau prin mandatar cu procură specială. Atenţie! În cazul în care sentinţa de divorţ nu menţionează nimic în legătură cu domiciliul viitor al copilului, va trebui să prezentaţi o declaraţie notarială din partea părintelui decăzut din drepturi prin care acesta îşi dă acordul ca domiciliul copilului să fie în Austria.

-  certificatul de deces al părintelui care lipseşte, în original.

7) paşaportul vechi al minorului, dacă este cazul. În cazul furtului vechiului paşaport, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie austriece, împreună cu traducerea acesteia efectuată de un traducător autorizat. În cazul distrugerii paşaportului, se vor prezenta elemente ale paşaportului distrus/deteriorat, care să permită identificarea documentului.

PROCEDURA:

Timpii de aşteptare vor diferi în funcţie de numărul de petenţi prezenţi, cererile putând fi preluate până la ora 11.30. La Secţia Consulară a Ambasadei României la Viena cererile sunt primite în ordine cronologică, pe bază de bon de ordine eliberat la intrare. Excepţie fac cererile de servicii consulare trimise prin portalul www.econsulat.ro la care petenţii îşi pot programa singuri data/ora prezentării la ghişeu. Pentru a evita timpii de aşteptare, vă rugăm să vă programaţi pe portalul www.econsulat.ro, urmând procedura prezentată la pagina https://viena.mae.ro/node/1065.

În momentul depunerii actelor este necesar să plătiţi contravaloarea serviciului consular: 20 euro. La înmânarea banilor, funcţionarul consular vă va elibera obligatoriu o chitanţă.

Cererea de eliberare a paşaportului se emite automat la ghişeu, odată cu depunerea documentelor şi preluarea datelor (fotografie de tip paşaport, semnătură). Vă rugăm să nu solicitaţi funcţionarului consular, în avans, formulare de completat, pentru că ele nu vă pot fi înmânate decât după ce cererea dvs. a început să fie procesată.

Timpul de procesare a cererii la ghişeu este de 20 sau 30 de minute. În rare cazuri, timpul se poate prelungi şi la o oră. Cererea dvs. este procesată de funcţionarul consular cât timp dvs. vă aflaţi la ghişeu şi este finalizată de acesta, în aceeaşi zi, prin emiterea paşaportului. Aşadar, Secţia Consulară vă va elibera paşaportul solicitat în aceeaşi zi.

Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat copilul prin sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, după caz, reprezentantul legal al minorului. În cazul în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este stabilit de comun acord de aceştia la ghişeu sau, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată.

Delegația României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics a vizitat ambasada

16.03.2017

La 15 martie, ambasada a fost gazda delegației României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics, care vor…

Romanian Highlights @ LET’S CEE Film Festival 2017

10.03.2017

Cea de-a cincea ediţie a festivalului internaţional LET’S CEE Film Festival se desfăşoară la Viena în…

Expoziție Alma Redlinger la Galeria ICR Viena

02.03.2017

Institutul Cultural Român de la Viena prezintă în perioada 8 martie – 7 aprilie a.c. expoziția „Fata cu evantai …

Méditation Hébraïque - Concert cu Andrei Kivu și Mara Dobresco

21.02.2017

Ambasada României în Republica Austria a invitat la 20 februarie la un concert de muzică clasică „Méditation…