Home

Paşaport temporar pentru cetăţeni români adulţi cu domiciliul în străinătate

Începând cu data de 2 APRILIE 2018, la Secția Consulară a Ambasadei României la Viena, TOATE SERVICIILE SE PRESTEAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE.

 

Programările se fac numai la Ghișeul Consular Online: www.econsulat.ro

 

  • Ambasada va poate elibera un paşaport temporar cu domiciliul în Austria chiar dacă nu aveţi o CARTE DE IDENTITATE VALABILĂ.
  • Valabilitatea acestui paşaport este de un an.
  • Dacă însă deţineţi o carte de identitate valabilă, în momentul în care vi se va elibera un paşaport CRDS, această carte de identitate vă va fi retrasă.
  • Eliberarea paşaportului este supusă unor condiţii speciale (punctele A şi B de mai jos).  

 

A. Paşaportul temporar este eliberat pe cale de excepţie numai în anumite situaţii reglementate de lege (detalii sunt postate pe site-ul MAE la adresa http://www.mae.ro/node/1425).

 

B. Paşaportul cu domiciliul în străinătate se poate elibera dacă vă încadraţi într-una din situaţiile următoare:

  1. deţineţi o dovadă de şedere sub forma unei adeverinţe tip Aufenthaltsbescheinigung, Anmeldebescheinigung, Meldebescheinigung;
  2. Meldezettel mai vechi de un an (care demonstrează că aveţi reşedinţa în Austria de cel puţin un an);
  3. sunteţi căsătorit cu o persoană care are domiciliul pe teritoriul Austriei (caz în care veţi prezenta un certificat de căsătorie românesc şi o dovadă că persoana cu care sunteţi căsătorit are domiciliul în Austria);
  4. aţi dobândit un drept de lungă şedere sau un drept de şedere permanentă în Austria;
  5. sunteţi înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul de a urma studii, inclusiv programe de formare profesională, caz în care veţi prezenta un document emis de instituţia de învăţământ.

 

Pentru obţinerea unui paşaport temporar CRDS, trebuie să depuneţi PERSONAL la sediul Secţiei Consulare, următoarele documente în ORIGINAL şi COPIE:

1) O dovadă că vă încadraţi într-una din situaţiile de excepţie stipulate de lege. 

2) Unul din documentele prezentate la punctul B (ex: Anmeldebescheinigung sau un Meldezettel mai vechi de un an) însoţit de traducerea sa în limba română efectuată la un traducător autorizat din Austria sau din România. Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat pe plan local/Austria trebuie obligatoriu şi  legalizată la un notar pe plan local/Austria.

3) Cartea de identitate românească sau cartea de identitate provizorie (dacă este cazul).

4) Certificatul de naştere (românesc / emis de Oficiul de Stare Civilă din România şi căruia i-a fost alocat un CNP).

5) Certificatul de căsătorie. În situaţia căsătoriilor încheiate în Austria, este necesar ca mai întâi să efectuaţi la secţia consulară transcrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile austriece, adică să obţineţi un certificat de căsătorie românesc (link)

6) Sentinţa / sentinţele de divorţ, definitive şi irevocabile, pronunţate de un tribunal românesc, în original, dacă este cazul. Pentru sentinţele de divorţ pronunţate în străinătate este necesară recunoaşterea acestora de un tribunal din România şi înscrierea menţiunilor de divorţ pe marginea actului de Stare Civilă (certificat de naştere sau certificat de căsătorie, după caz, sau adeverinţă din care să reiasă menţiunea de stare civilă). Recunoaşterea în România a divorţului pronunţat în Austria se poate face fie prin intermediul Secţiei Consulare, fie personal, în ţară, de către fiecare solicitant, fie prin mandatar cu procură specială (link).

7) Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original, dacă este cazul.

8) Paşaportul vechi, dacă este cazul. În cazul furtului vechiului paşaport, este necesar să prezentaţi dovada eliberată de organele de poliţie austriece, împreună cu traducerea acesteia efectuată de un traducător autorizat. În cazul distrugerii paşaportului, se vor prezenta elemente ale paşaportului distrus/deteriorat, care să permită identificarea documentului.

Procedura:

Timpii de aşteptare vor diferi în funcţie de numărul de petenţi prezenţi, cererile putând fi preluate până la ora 14.30. La Secţia Consulară a Ambasadei României la Viena cererile sunt primite în ordine cronologică, pe bază de programare obţinută prin portalul www.econsulat.ro la care petenţii îşi pot programa singuri data/ora prezentării la ghişeu. Pentru a evita timpii de aşteptare, vă rugăm să vă programaţi pe portalul www.econsulat.ro, urmând procedura prezentată la pagina https://viena.mae.ro/node/1065.

În momentul depunerii actelor este necesar să plătiţi în numerar contravaloarea serviciului consular: 20 euro. La înmânarea banilor, funcţionarul consular vă va înmâna obligatoriu o chitanţă.

Cererea de eliberare a paşaportului se emite automat la ghişeu, odată cu depunerea documentelor şi preluarea datelor biometrice (fotografie de tip paşaport, amprente digitalizate, semnătură). Vă rugăm să nu solicitaţi funcţionarului consular, în avans, formulare de completat, pentru că ele nu vă pot fi înmânate decât după ce cererea dvs. a început să fie procesată (sunt eliberate de sistemul electronic după ce începe procesarea cererii).

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă.

Timpul de procesare a cererii la ghişeu este de 30 sau 40 de minute. În rare cazuri, procesarea unei cereri poate dura şi o oră dacă cererea petentului este însoțită de multe documente doveditoare. Cererea dvs. este procesată de funcţionarul consular cât timp vă aflaţi la ghişeu şi este finalizată de acesta, în aceeaşi zi, prin emiterea paşaportului. 

În prim plan

Prelungirea înregistrării la alegerile pentru Președintele României până la 15 septembrie

13.09.2019

Vă informăm că perioada de înregistrare pentru alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la…

Cooperare româno-austriacă în domeniul politicii pentru dezvoltare

13.09.2019

Cătălin Harnagea, directorul general al Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) a avut…

Anunț important privind programul Secției consulare a ambasadei

14.08.2019

Vă informăm că în zilele de 15 și 16 august 2019, Secția consulară din Viena nu lucrează cu publicul. Pentru …

Alegeri pentru Președintele României

07.08.2019

Revenim cu noi precizări și detalii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor …