Home

Paşaport temporar pentru cetăţeni români adulţi cu domiciliul în România

  • Ambasada va poate elibera un paşaport temporar cu domiciliul în România numai dacă dispuneţi de o CARTE DE IDENTITATE VALABILĂ.
  • În cazul în care cartea dvs. de identitate a expirat, aveţi posibilitatea să solicitaţi un paşaport temporar cu domiciliul în străinătate („paşaport CRDS de 1 an”  link). În cazul în care nu îndepliniţi condiţiile de obţinere a unui paşaport CRDS, va trebui să luaţi legătura cu secţia consulară la numerele de informaţii consulare afişate pe site (link) şi să solicitaţi identificarea unei soluţii.
  • Eliberarea sa este suspusă unor condiţii (prezentate mai jos).
  • Valabilitatea acestui paşaport este de un an.

 

Paşaportul temporar este eliberat pe cale de excepţie numai în anumite situaţii bine reglementate de lege: 

  1. pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic şi prezintă dovezi în acest sens (ex: bilet de avion);
  2. în cazul în care titularul declarã în scris cã urmeazã sã cãlãtoreascã în state între care existã stare de beligeranţã ori conflict diplomatic şi are aplicatã în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilã ori o vizã eliberatã de statul cu care ţara în care cãlãtoreşte se aflã în conflict;
  3. când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii filelor destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã;
  4. când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie sã cãlãtoreascã de urgenţã în strãinãtate;
  5. când urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fãrã de care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în pericol ;
  6. pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate care nu mai posedã documente de cãlãtorie valabile şi care declarã cã este necesar sã îşi continue cãlãtoria în strãinãtate sau sã îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.​

Pentru obţinerea unui paşaport temporar, trebuie să depuneţi PERSONAL la sediul Secţiei Consulare, următoarele documente în ORIGINAL:

1) O dovadă că vă încadraţi într-una din cele 6 situaţii prezentate mai sus.

2) Dovadă de şedere sub forma unei adeverinţe tip Aufenthaltsbescheinigung - Anmeldebescheinigung, Meldebescheinigung, Meldezettel, etc. Atenţie! NU este necesară traducerea acesteia!

3) Cartea de identitate românească sau cartea de identitate provizorie.

4) Certificatul de naştere (românesc / emis de Oficiul de Stare Civilă din România şi care are înscris un CNP).

5) Certificatul de căsătorie. În situaţia căsătoriilor încheiate în Austria, este necesar ca mai întâi să efectuaţi la secţia consulară transcrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile austriece, adică să obţineţi un certificat de căsătorie românesc. 

6) Sentinţa / sentinţele de divorţ, definitive şi irevocabile, pronunţate de un tribunal românesc, în original, dacă este cazul. Pentru sentinţele de divorţ pronunţate în străinătate este necesară recunoaşterea acestora de un tribunal din România şi înscrierea menţiunilor de divorţ pe marginea actului de Stare Civilă (certificat de naştere sau certificat de căsătorie, după caz, sau adeverinţă din care să reiasă menţiunea de stare civilă). Recunoaşterea în România a divorţului pronunţat în Austria se poate face fie prin intermediul Secţiei Consulare, fie personal, în ţară, de către fiecare solicitant, fie prin mandatar cu procură specială (link).

7) Certificatul de deces al soţului/soţiei, în original, dacă este cazul.

8) Paşaportul vechi, dacă este cazul. În cazul furtului vechiului paşaport, este necesar să prezentaţi dovada eliberată de organele de poliţie austriece, împreună cu traducerea acesteia efectuată de un traducător autorizat. În cazul distrugerii paşaportului, se vor prezenta elemente ale paşaportului distrus/deteriorat, care să permită identificarea documentului.

Procedura:

Timpii de aşteptare vor diferi în funcţie de numărul de petenţi, cererile putând fi preluate până la ora 14.30. La Secţia Consulară a Ambasadei României la Viena cererile sunt primite în ordine cronologică, pe bază de bon de ordine eliberat la intrare. Excepţie fac cererile de servicii consulare trimise prin portalul www.econsulat.ro la care petenţii îşi pot programa singuri data/ora prezentării la ghişeu. Pentru a evita timpii de aşteptare, vă rugăm să vă programaţi pe portalul www.econsulat.ro, urmând procedura prezentată la pagina https://viena.mae.ro/node/1065.

În momentul depunerii actelor este necesar să plătiţi în numerar contravaloarea serviciului consular: 20 euro. La înmânarea banilor, funcţionarul consular vă va înmâna o chitanţă.

Cererea de eliberare a paşaportului se emite automat la ghişeu, odată cu depunerea documentelor şi preluarea datelor (fotografie de tip paşaport, semnătură). Vă rugăm să nu cereţi funcţionarului consular, în avans, formulare de completat, pentru că ele nu vă pot fi înmânate decât după ce cererea dvs. a început să fie procesată (sunt eliberate de sistemul electronic după ce începe procesarea cererii).

Timpul de procesare a cererii la ghişeu este de 30 sau 40 de minute. În rare cazuri, procesarea unei cereri poate dura şi o oră dacă cererea petentului este însoțită de multe documente doveditoare. Cererea dvs. este procesată de funcţionarul consular cât timp vă aflaţi la ghişeu şi este finalizată de acesta prin emiterea, în aceeaşi zi, a paşaportului. 

Delegația României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics a vizitat ambasada

16.03.2017

La 15 martie, ambasada a fost gazda delegației României la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics, care vor…

Romanian Highlights @ LET’S CEE Film Festival 2017

10.03.2017

Cea de-a cincea ediţie a festivalului internaţional LET’S CEE Film Festival se desfăşoară la Viena în…

Expoziție Alma Redlinger la Galeria ICR Viena

02.03.2017

Institutul Cultural Român de la Viena prezintă în perioada 8 martie – 7 aprilie a.c. expoziția „Fata cu evantai …

Méditation Hébraïque - Concert cu Andrei Kivu și Mara Dobresco

21.02.2017

Ambasada României în Republica Austria a invitat la 20 februarie la un concert de muzică clasică „Méditation…